Kancelaria
Agata Pisarek

Agata Pisarek

Zawód : Adwokat
Dział : Prawnicy
Numer telefonu : +48 790 492 166

Stypendystka programu LLP Erasmus na Uniwersytecie w Nicei- Sophia Antipolis, absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskała tytuł magistra w 2012 roku.

Od trzech lat współpracuje ze Spółką Adwokatów Lotz i Partnerzy w roli aplikantki adwokackiej, wcześniej odbywała praktyki m.in. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W Kancelarii odpowiedzialna jest przede wszystkim za prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym spraw o charakterze transgranicznym. Biegle włada językiem angielskim i francuskim. Jej zainteresowania naukowe związane są szczególnie z międzynarodowym prawem humanitarnym. Prywatnie zaangażowana w działania na rzecz poprawy warunków bytowych zwierząt i poszanowania praw człowieka. W wolnym czasie podróżuje, czyta książki i chodzi do kina.