Kancelaria
Aleksandra Borodynko

Aleksandra Borodynko

Zawód : Aplikant adwokacki
Dział : Asystenci prawni
Numer telefonu : +48 782 299 625

Studentka IV roku Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, stypendystka Rektora UWr. Od 2013 r.czynny uczestnik Uniwersyteckiej Poradni Prawnej,w ramach pełnienia funkcji Wiceprezesa Naukowego Koła Cywilistów organizuje ogólnopolskie konferencje prawnicze, dotyczące szeroko pojętych dziedzin prawa prywatnego.

Za sobą ma praktyki w kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach windykacyjnych, a także w Biurze Porad Obywatelskich we Wrocławiu. W kręgu jej zainteresowań prawnych znajdują się m.in. prawo prywatne międzynarodowe, prawo cywilne procesowe oraz własność intelektualna. W czasie wolnym odkrywa tajniki cukiernictwa i wczytuje się w obcojęzyczną literaturę.