Kancelaria
Jędrzej Jachira

Jędrzej Jachira

Zawód : Asystent prawny
Dział : Asystenci prawni
Numer telefonu : +48 530 842 583

Absolwent studiów stacjonarnych prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, obronił pracę magisterską pod opieką dr hab. prof. nadzw. UWr Dariusza Adamskiego z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie doktorant na Wydziale Prawa, Administracjii i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej pod opieką dr hab. prof. nadzw. UWr Dariusza Adamskiego oraz Prezes Zarządu Kancelarii Prawnej i Odszkodowawczej Virtum Sp. z o.o. Jędrzej Jachira jest również absolwentem dedykowanego programu kursów z zakresu prawa międzynarodowego na University of Oxford w Wielkiej Brytanii, stypendystą m.in. stypendium Rektora UWr, a także uczestnikiem i współorganizatorem międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji prawniczych.

Wcześniej odbywał staż m.in. w jednej z największych wiodących kancelarii adwokackich w Polsce. W Spółce Adwokatów Lotz i Partnerzy zajmuje się zwłaszcza prowadzeniem postępowań o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a także sprawami z zakresu prawa cywilnego. Prywatnie pasjonat dalekich podróży, tenisa oraz pieszych wędrówek po górach.