Kancelaria

Usługi

Praktyka Kancelarii Lotz i Partnerzy obejmuje wszystkie obszary prawa gospodarczego, w tym w szczególności prawa spółek i prawa handlowego. Kancelaria posiada bogate doświadczenie z zakresu doradztwa w postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych. Oprócz tego, Spółka Lotz i Partnerzy specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów przed sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym oraz trybunałami arbitrażowymi.

Kancelaria prowadzi również szeroką praktykę w zakresie prawa pracy, prawa karnego oraz prawa rodzinnego.

Fundusze europejskie

W latach 2015-2020 Polacy będą mogli skorzystać z 82,5 mld EURO przyznanych przez Unię Europejską. Z sukcesem pomagamy w realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych.

W związku z przyznaniem Polsce przez Unię Europejską 82,5 mld euro przeznaczonych m.in. na realizacje polityki spójności, w latach 2015 – 2020 polscy przedsiębiorcy po raz kolejny otrzymają szanse skorzystania ze środków unijnych. Dostrzegając nowe możliwości dla naszych Klientów, Kancelaria z powodzeniem współpracuje z doradcą z zakresu funduszy unijnych, oferując pomoc w pozyskaniu dofinansowania.