Kancelaria

Usługi

Praktyka Kancelarii Lotz i Partnerzy obejmuje wszystkie obszary prawa gospodarczego, w tym w szczególności prawa spółek i prawa handlowego. Kancelaria posiada bogate doświadczenie z zakresu doradztwa w postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych. Oprócz tego, Spółka Lotz i Partnerzy specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów przed sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym oraz trybunałami arbitrażowymi.

Kancelaria prowadzi również szeroką praktykę w zakresie prawa pracy, prawa karnego oraz prawa rodzinnego.

Prawo administracyjne

Sprawy administracyjne prowadzimy ze szczególną starannością. Wiemy jak zadbać o interes naszego Klienta.

Jedną ze specjalności naszej kancelarii jest prowadzenie spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów w sprawach przed organami administracyjnymi, takimi jak ZUS czy UP, zarówno na etapie postępowania administracyjnego, jak i sądowo administracyjnego. Pracę zespołu w tym zakresie koordynuje adw. Agnieszka Zielińska.