Kancelaria

Usługi

Praktyka Kancelarii Lotz i Partnerzy obejmuje wszystkie obszary prawa gospodarczego, w tym w szczególności prawa spółek i prawa handlowego. Kancelaria posiada bogate doświadczenie z zakresu doradztwa w postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych. Oprócz tego, Spółka Lotz i Partnerzy specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów przed sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym oraz trybunałami arbitrażowymi.

Kancelaria prowadzi również szeroką praktykę w zakresie prawa pracy, prawa karnego oraz prawa rodzinnego.

Prawo karne gospodarcze

Jesteśmy przygotowani aby odpowiedzieć na Państwa potrzeby w zakresie prawa karnego gospodarczego.

Oprócz oferowanej przez nasz zespół obsługi podmiotów gospodarczych w zakresie spraw cywilnych, jesteśmy przygotowani aby odpowiedzieć na Państwa potrzeby w zakresie prawa karnego gospodarczego. Zajmujemy się zapobieganiem i minimalizacją ryzyka odpowiedzialności karnej oraz reprezentacją poszkodowanych i pozwanych na każdym etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. Nasz zespół jak zawsze w pełni angażuje się w analizę i prowadzenie spraw przestępstw i nadużyć gospodarczych.