Kancelaria

Usługi

Praktyka Kancelarii Lotz i Partnerzy obejmuje wszystkie obszary prawa gospodarczego, w tym w szczególności prawa spółek i prawa handlowego. Kancelaria posiada bogate doświadczenie z zakresu doradztwa w postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych. Oprócz tego, Spółka Lotz i Partnerzy specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów przed sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym oraz trybunałami arbitrażowymi.

Kancelaria prowadzi również szeroką praktykę w zakresie prawa pracy, prawa karnego oraz prawa rodzinnego.

Prawo pracy

Oferujemy Państwu szeroko rozumianą pomoc w kształtowaniu stosunków pracy, ich zmianie jak i rozwiązaniu. Zajmujemy się tym na co dzień.

Obsługa z zakresu prawa pracy oferowana przez naszą kancelarię nie ogranicza się tylko do reprezentacji pracodawców i pracowników w sprawach spornych. Nasza wszechstronność objawia się także tutaj.Oferujemy naszym Klientom szeroko rozumianą pomoc w kształtowaniu stosunków pracy, ich zmianie jak i rozwiązaniu.