Kancelaria

Usługi

Praktyka Kancelarii Lotz i Partnerzy obejmuje wszystkie obszary prawa gospodarczego, w tym w szczególności prawa spółek i prawa handlowego. Kancelaria posiada bogate doświadczenie z zakresu doradztwa w postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych. Oprócz tego, Spółka Lotz i Partnerzy specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów przed sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym oraz trybunałami arbitrażowymi.

Kancelaria prowadzi również szeroką praktykę w zakresie prawa pracy, prawa karnego oraz prawa rodzinnego.

Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe i arbitrażowe

Klienci Kancelarii mogą liczyć na kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania.

Podstawą działalności Kancelarii Lotz i partnerzy jest doradztwo i reprezentacja podmiotów w sprawach spornych przed sądami zarówno powszechnymi, jak i arbitrażowymi. Nasi Klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam osiągnąć sukces już często na etapie negocjacji, pozwalając na uniknięcie procesu i znaczne obniżenie kosztów rozwiązywania sporów. Najlepszym świadectwem naszej skuteczności jest lojalność naszych Klientów, sięgająca poprzedniego stulecia.