Kancelaria

Usługi

Praktyka Kancelarii Lotz i Partnerzy obejmuje wszystkie obszary prawa gospodarczego, w tym w szczególności prawa spółek i prawa handlowego. Kancelaria posiada bogate doświadczenie z zakresu doradztwa w postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych. Oprócz tego, Spółka Lotz i Partnerzy specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów przed sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym oraz trybunałami arbitrażowymi.

Kancelaria prowadzi również szeroką praktykę w zakresie prawa pracy, prawa karnego oraz prawa rodzinnego.

Usługi infrastrukturalne

W dobie wzmożonych inwestycji w Polsce, doradztwo w zakresie projektów infrastrukturalnych to jedno z kluczowych zadań naszej Kancelarii.

Nasza Kancelaria posiada wypracowane rozwiązania prawne związane z prowadzeniem spraw dotyczących realizacji projektów infrastrukturalnych. Zdobyte doświadczenie obejmuje m.in. uczestniczenie w procesach wywłaszczeń nieruchomości a także uzyskiwanie decyzji o zagospodarowaniu przestrzeni i pozwoleniu na budowę. Pracę zespołu w tym zakresie koordynuje adw. Agnieszka Zielińska.